Lasse Hjelmervik

Daglig leder

51971900

lasse@smiso-rogaland.no

Utdannelse: Sosionom

Videreutdanning:
Økonomi og administrasjon, personalledelse,
endringsledelse, tverrfaglig veiledning.

Arbeidserfaring: SFO-leder, saksbehandler barnevern,
behandler psykiatri (Sosionom),
Miljøterapeut institusjon (Bufetat), fosterfar.

 

Edel Iren Bjørheim Aase

Nestleder

51971900

edel@smiso-rogaland.no

Utdannelse:

Psykriatisk hjelpepleier

Handelsutdannelse (2 år)

Sosialpedagogikk

 

Videreutdannelse:

Diakonova, veiledning og sjelesorg (60 studiepoeng)

Veilederkurs v/sosionomutd. UiS

Kropp og selvfølelse (1,5 år, helsedep.)

 

Arbeidserfaring:

Ortopedisk avd SUS

Hjemmesykepleie og sykehjem

Kontorleder ved trafikkskole

Opprettelse og leder for SFS i 12 år

Miljøterapeut i rusomsorg

Virksomhetsleder for samtalesenter i Beth. Stiftelsen i 10 år

Nina O. W. Myklebust

Medisinsk sekretær / fagarbeider

51971900

nina@smiso-rogaland.no

Utdanning: Kontor/administrasjon, grunnkurs helse og sosialfag, utdannet medisinsk sekretær v/ Næringsakademiet.

Videre utdanning: SOSCON kurs i krisehåndtering og RITS og en del andre kurs (med studiepoeng) som er relevant i jobben.

 

Bente L. Skåtun

Psykisk helsearbeider

51971900

bente@smiso-rogaland.no

Utdanning: Barnevernspedagog og videreutdanning i psykisk helse.

Arbeidserfaring: Krisesenter, barnehage, barnevernsinstitusjon, bolig for psykisk utviklingshemma og miljøterapeut i skole.

 

Marit Svåsand-Ørestrand

Barnevernspedagog med mastergrad

51971900

marit@smiso-rogaland.no

Utdanning: Barnevernspedagog, Sosiologi grunnfag, Mastergrad med fokus på brukermedvirkning.

Arbeidserfaring: Barnehage, Barnevernet, Nav, Miljøterapeut, SMSO Rogaland

 

Lene Vestersjø

Vernepleier

51971900

lene@smiso-rogland.no

Utdannelse: Vernepleier

Arbeidserfaring: Avlastningsbolig for barn og unge med tyngende omsorgsbehov

 

Gro Dietrich Handeland

Barnevernspedagog

51971900

gro@smiso-rogaland.no

 

 

Arbeidserfaring: Miljøterapeut i barnehage, dagsenter for psykisk utviklingshemmede, bokolletiv med individuelt tilpasset miljøarbeid.

 

Kristine Hille Halvorsen

Sykepleier

51971900

kristine@smiso-rogaland.no

Utdanning:
Sykepleier
Fordypning i spiseforstyrrelser

Arbeidserfaring:
Rådgiver spiseforstyrrelser, frisklivsveileder i Frisklivssentral,
miljøterapeut i skole, lærervikar,
sykepleier ved rehabiliteringsavdeling.